VẮC XIN PHÒNG VIÊM VÚ – STARTVAC

PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH
Viêm vú là bệnh xảy ra khá phổ biến trên đàn bò sữa.Theo khảo sát cho thấy tỷ lệ bò cái cho sữa mắc bệnh viêm vú chiếm khoảng 60% trong tổng đàn. Tuy không gây chết ngay cho bò mắc bệnh nhưng thiệt hại kinh tế là khá lớn, thậm chí là loại thải vật nuôi. Do đó, nông hộ cần có biện pháp phòng bệnh để hạn chế thiệt hại kinh tế do bệnh viêm vú gây ra như :
– Trên bò đang vắt sữa, bệnh sẽ làm giảm khả năng tiết sữa và chất lượng sữa. Gây một số biến chứng hoặc tổn thương trực tiếp lên bầu vú ( nang tuyến vú, ống dẫn sữa, thậm chí có thể gây teo bầu vú ) ảnh hưởng đến chu kỳ sinh sản tiếp theo
– Trên bê con đang bú sữa mẹ sẽ kém phát triển, tỷ lệ bệnh và chết cao
– Nông hộ sẽ bị lỗ do năng suất sữa giảm, chất lượng sữa kém, bò cái sẽ chậm sinh sản hoặc phối giống khó đậu thai.
Nay đã có giải pháp phòng bệnh tối ưu trên bò sữa.
VẮC XIN PHÒNG VIÊM VÚ STARTVAC

Trả lời