DR.BÒ VIỆT NAM

Giải pháp phù hợp cho người chăn nuôi.

About us

Dịch vụ của Dr.Bò

Tư vấn chăn nuôi, phòng bệnh, điều trị

Phân phối tinh bò – giống bò chất lượng cao

Phân phối tinh dê sữa, thịt

Tư vấn dinh dưỡng, quản lý trại

Chuyển giao kỹ thuật

Phân phối thuốc thú y

Đối tác của Dr Bò