DR.BÒ VIỆT NAM

Giải pháp phù hợp cho người chăn nuôi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

About us

Dịch vụ của Dr.Bò

Tư vấn chăn nuôi, phòng bệnh, điều trị

Phân phối tinh bò – giống bò chất lượng cao

Phân phối tinh dê sữa, thịt

Tư vấn dinh dưỡng, quản lý trại

Chuyển giao kỹ thuật

Phân phối thuốc thú y

Đối tác của Dr Bò