AZIDIN – Phòng chữa bệnh ký sinh trùng đường máu, tiêm mao trùng ở trâu, bò, ngựa, chó

205.000 

AZIDIN – Phòng chữa bệnh ký sinh trùng đường máu, tiêm mao trùng ở trâu, bò, ngựa, chó

Danh mục: Từ khóa:
Azidin
AZIDIN – Phòng chữa bệnh ký sinh trùng đường máu, tiêm mao trùng ở trâu, bò, ngựa, chó