Thường xuyên mở lớp đào tạo mổ lấy thai, mổ lệch dạ…, Phối tinh nhân tạo, chẩn đoán siêu âm trên hình ảnh trên bò, dê….

Đào tạo gieo tinh nhân tạo chó bằng phương pháp qua cổ tử cung TCI