Chuyển giao kỹ thuật

Thường xuyên mở lớp đào tạo mổ lấy thai, mổ lệch dạ…, Phối tinh nhân tạo, chẩn đoán siêu âm trên hình ảnh…