DCP – CANXI – PHOSPHO – PROTEIN

DCP bổ sung Canxi, phospho và protein cho tôm, cá, gia súc, gia cầm


Ngoại quan:
 bột màu trắng, dễ dàng tan trong hydrochloric, axit nitric và axit, ít tan trong nước, hầu như không hòa tan trong rượu, với tính hòa tan 0.02g trên 100ml ở 25 ° C.

Công thức hóa học: CaHPO4.2H2O

Tiêu chuẩn kỹ thuật:

Độ ẩm (max)                                                             10%

Phốt pho P (min)                                                       17%

Canxi Ca (min)                                                           21%

Fluorine (max)                                                         0.18%

Arsenic (min)                                                0.0004 mg/kg

Size pass 0.05mm (min)                                 0.0018mg/kg

Size pass 0.05mm (min)                                           99,1%

Đóng gói: 50kg/bao

Liều dùng: 100g / con / ngày

Trả lời

Call Now Button