ACIDBUF – ỔN ĐỊNH ACID DẠ CỎ

ACIDBUF sản phẩm mới kết hợp nhiều chất ổn định pH dạ cỏ trong đó có bicarbonate đem lại hiệu quả vượt trội so với chỉ sử dụng bicarbonate. ACIDBUF ổn định pH dạ cỏ, phòng bệnh chân móng