CORN GLUTEN MEAL – ĐẠM ĐẬM ĐẶC

+ Bổ sung đạm đậm đặc cho vật nuôi, giúp tăng số lượng và chất lượng khô trong sữa.

+ Giảm stress nhiệt

+ Công dụng nhanh