HP300

950.000 

HP300
Cải thiện phát triển dạ cỏ
Bảo vệ và chống lại sự suy giảm vào thời gian cai sữa
Không tiêu chảy, thậm chí hàm lượng protein cao trong thức ăn