TINH MỸ TỐT – TINH GIỚI TÍNH

    Công ty DR BÒ chuyên cung cấp các loại tinh tốt

    Các loại tinh Mỹ tốt

    Tinh giới tính ( 90% giống cái )

    Tinh Jesey…