CHYMOSIN

    Chống viêm dạng men, hạn chế tế bào SOMA, giảm phù mô trên trâu, bò, ngựa

    Danh mục: Từ khóa:
    Call Now Button