CHÍP QUẢN LÝ ĐÀN

Theo dõi mọi diễn biến và thông báo tình trạng của bò như động dục, thời điểm phối giống, bò bệnh, dấu hiệu sẩy thai…Mọi thông tin của bò sẽ được báo về điện thoại, quản lý bò mọi lúc mọi nơi….

Call Now Button