AMOXI 20% LA Đặc trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, tiết niệu. Tác động kéo dài 48 giờ.

155.000 

AMOXI 20% LA Đặc trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, tiết niệu. Tác động kéo dài 48 giờ.

Amoxi 20%.
AMOXI 20% LA Đặc trị viêm phổi, viêm vú, viêm tử cung, tiết niệu. Tác động kéo dài 48 giờ.